Yerel Koordinatörler

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü
Bu fakülteye atanmış herhangi bir koordinatör bulunamadı!
- Res.Asst. Öncü ÇELİKOĞLU
- Res. Asst. Ferda TAZEOĞLU