Yerel Koordinatörler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Bu fakülteye atanmış herhangi bir koordinatör bulunamadı!
- Dr. Gülşah KULALI
- Res.Asst. Aykut YAKAR
- Res. Asst. Gülşen ÇAVUŞ